Hodnosti a insignie

 

Hodnostní označení US ARMY:

Na začátku 2. světové války se používalo v americké armádě hodnostní označení z roků 1920 – 1942, kdy v roce 1942 došlo k úpravě některých hodností a jejich platové třídě. Ke zvýšení platu byl zaveden i bojový plat. Odborné hodnosti byly nahrazeny technickými hodnostmi (T/3, T/4 a T/5), které byly níže postavené než hodnosti ve stejné třídě, ale byly výše, než hodnosti nižší. Technická hodnost byla tedy nejnižší hodnost v dané třídě a byla označena písmenem T. Technické hodnosti neměly příkazovou pravomoc a tedy nemohl nikomu velet, kromě vlastní odbornosti. To, ale neznamenalo, že hodnost neměla svou váhu. Technické hodnosti byly přidány válečným ministerstvem, okruh č.5 z 8. ledna 1942. Technické hodnosti byly vymazány 1. srpna. 1948. Toto hodnostní označení bylo v platnosti v letech 1942 -1948

Název                 Český ekvivalent        Zkratka          Insignie


Private                    Vojín                Pvt              Žádná


Private first class      Svobodník              Pfc.            


Technician Fifth Grade                          T/5             

Corporal                 Desátník               Cpl.            


Technician Fourth Grade                         T/4             

Sergeant                  Rotný                 Sgt.            


Technician Third Grade                          T/3             

Staff Sergeant           Rotmistr              S/Sgt.           


Technical Sergeant      Nadrotmistr            T/Sgt.           


First Sergeant           Praporčík            1st Sgt.          


Master Sergeant         Nadpraporčík           M/Sgt.           


Second Lieutenant        Podporučík           2nd Lt.             


First Lieutenant          Poručík             1st Lt.             


Captain                   Kapitán              Cpt.             


Major                      Major               Maj.             


Lieutenant Colonel      Podplukovník           Ltc.             


Colonel                  Plukovník             Col.      


Brigadier General    Brigádní generál          Bg.             


Major General          Generálmajor            Mg.     


Lieutenant General    Generálporučík           Lg. 


General                  Generál               Gen. 


General of the Army  Armádní generál           Ga.          


General of the Armies                          Gas.