1. světová válka

Složení divize:

  • dvě pěší brigády
  • dva pěší pluky
  • kulometný prapor
  • brigáda dělostřelectva
  • podpůrné jednotky (zdravotní, zásobovací a další)

V létě 1917 se první část divize vylodila v Le Havre, další části v St. Nazarie

Konec roku 1917 byl kompletní stav 27 120 můžu. Všechny tři pluky 1. ID (které došli i do Čech za druhé světové války) mají dlouho historii sahající do 19. století.

V roce 1861 vznik 18. a 26. pěší pluk.

V roce 1861 vznik z nařízení prezidenta Abrahama Linconla 11. pěší pluk. V roce 1869 byl tento pluk přejmenován na dnešní 16 pěší pluk.

Až do konce 1. světové války se divize zúčastnila důležitých bojů – Cantigny, Soissons, St. Mihiel, Aragonský les.

První ztráty divize zaznamenala 23. 10. 1917. V dubnu 1918 divize pomáhá francouzské armádě, kdy zaznamenává první vítězství u obce Cantigny. V této bitvě se osvědčil 26. pěší pluk 1. ID kterému velel podplukovník Tedd Roosvelt III. známý jako Theodor Junior Roosvelt, nejstarší ze tří synů 26. Amerického prezidenta T. Roosvelta.

Po skončení první světové války byla divize přesunuta do Německa – Porýní – Falcko v rámci okupačních sil

Ztráty divize v 1. světové válce:

  • 4500 padlých
  • 17000 zraněných
  • 1000 nezvěstných