Meziválečné období

Po skončení 1. světové války plnila divize okupační povinnosti v Německu. Velitelství se usídlilo v Montabauru. Postupně 21. – 25. srpna 1919 se divize nalodila na plavidla a odplula směr USA. Od poloviny září roku 1919 proběhla demobilizace vojáků, povolaných při vstupu do války. Demobilizace proběhla v marylandském Camp Meade.

V roce 1921 byla 1. ID alokována do 2. sborové oblasti a přidělena k II. sboru.

Během meziválečného období se 1. ID zasahovala proti povstání horníků ve Virginii a pravidelných manévrů.

V říjnu 1939 prošla 1. ID reorganizací vnitřní struktury. Dále se účastnila manévrů. V roce 1941 prošla 1. ID obojživelným výcvikem.

7. prosince 1941 se velení divize nacházelo ve Fort Devens.